SCC 017

Dokument SCC 017

  • Certyfikat SCC 017 jest dedykowany dla kierowników, menedżerów oraz osób prowadzących swoją firmę
  • 2-dniowe szkolenie stacjonarne (24 godziny lekcyjne) przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
  • Egzamin SCC 017 jest dostępny w j. polskim, angielskim lub niemieckim

Co oznacza SCC?

  • SCC to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązująca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz innych krajach UE.
  • Skrót SCC pochodzi od słów Sicherheits Certifikat Contraktoren (w j. angielskim oznacza Safety Health Environment Checklist Contractors a w polskim Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko Lista kontrolna Podwykonawcy.
  • Lista kontrolna podwykonawcy, to rozwinięta lista pytań, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy.
  • Jednym z podstawowych wymogów systemu SCC jest posiadanie certyfikatu SCC przez pracowników i podwykonawców.