VCA BASIC

VCA BASIC

  • Certyfikat VCA Basic jest przeznaczony dla pracowników liniowych
  • Szkolenie trwa 8 godzin, egzamin trwa 60 minut i składa się z 40 pytań
  • Egzamin VCA Basic dostępny w j. polskim, angielskim, niemieckim, holenderskim, słowackim, rumuvńskim, węgierskim, włoskim, portugalskim, francuskim oraz innych językach UE

Co oznacza VCA?

  • VCA to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach obowiązująca w Holandii i Belgii (często także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Skandynawii).
  • Skrót VCA pochodzi od słów Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers (Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko Lista kontrolna Podwykonawcy).
  • Lista kontrolna podwykonawcy, to rozwinięta lista pytań, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy.
  • Jednym z podstawowych wymogów systemu VCA jest posiadanie certyfikatu VCA przez pracowników i podwykonawców.
  • VCA to wszechstronny program i oprócz bezpieczeństwa pracy, pomaga firmom zarządzać również ochroną zdrowia i środowiska, a pracownikom wykonywać pracę w sposób bezpieczny
  • Firmy które wdrożą u siebie system VCA znacząco zwiększają bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i ograniczają liczbę wypadków.